วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

४ จำนวนบุคคลากร

บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
१।นาย.......................ตำแหน่ง.................
२।นาย......................ตำแหน่ง.................
३।นาย......................ตำแหน่ง.................
४।นางสาว................ตำแหน่ง...................
५.นางสาว.................ตำแหน่ง...................

ไม่มีความคิดเห็น: