วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१..........................................................................
२.........................................................................
३.........................................................................
४.........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: